Romskt språk center

Den 13/11 -18 sammankallade Institutet för språk och folkminne till ett informationsmöte som hölls på språkrådet i Stockholm. De som deltog på mötet var representater från romska riksorganisationer runt om i landet.


Institutet för språk och folkminne har fått i uppdrag att göra en utredning om att starta upp en myndighet som skall ägna sig åt revetalisering och bevarande av språket romani chib och dess olika varietéer.

Det diskuterades hur ett sådant språkcenter i sådana fall skulle kunna se ut. Efter en omröstning blev det ett enhälligt Ja från de närvarande, att man vill ha ett sådant språkcenter.


Som det ser ut idag så är det egentligen bara två myndigheter som har uppdrag att revetalisera och bevara Romani chib. Dessa myndigheter är språkrådet och skolverket, men båda dessa myndigheter har stora uppdrag med många språk att jobba med så uppdragens slutresultat har fått en hel del kritik. Annars är det bara ideella organisationer som gör olika projekt i språket, och många av dessa projekt når inte ut till det romska folket.


Denna nya myndighet skall endast ägna sig åt Romani chib och dess olika varietéer och dialekter. Denna utredning skall pågå fram till hösten, då den skall lämnas in som förslag till kulturdepartementet.

Flera saker lyftes för beaktande i denna utredning från de romska representanter som var på plats, framförallt betonades vikten i att alla de 5 grupper som ingår i samlingsnamnet Romer skall vara representerade i detta center på alla nivårer, och framförallt skall de varietéerna som idag är mycket hotade och påväg att försvinna prioriteras på detta center, dessa är främst Resande romani och Kalé.


Flera romska representanter upplever att man i arbetet med romsk inkludering inte innefattar alla de 5 romska grupper som blivit erkända som nationell minoritet i Sverige. Flera grupper blir inte representerade på lokal nivå i arbetet med pilotkommunerna och framförallt är inte alla grupper representerade som brobyggare som man anställt runt om i landet. Det är därför av stor vikt att ALLA 5 romska grupper skall vara med i arbetet i detta center.

Det talades även om vikten i att romer själva skall arbeta i detta center, eftersom det är de själva som äger frågan. Men man valde gemensamt på mötet, att inte gå in i diskussioner kring praktiska frågor som tex var centret skall vara osv. Dessa frågor skall diskuteras längre fram i arbetet.


Tidigare har Institutet för språk och folkminne lämnat en minoritetsutredningen från sitt delbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke. En artikel om detta delbetänkande kan du läsa på följande länk: https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2017/2017-06-21-nya-sprakcentrum-bland-forslagen-fran-minoritetsutredningen.html


Detta var sammanfattningen från informationsmötet 13/11 -18. Jag kommer att fortsätta informera om vad som sker i det fortsatta arbetet kring ett romskt språk centrum. Minst ett nytt möte kommer att äga rum innan utredningen överlåtes till kulturdepartementet.

Allt gott/Eleonor Frankemo Ordf. Lattjo Drom riksorganisation/ Romanofolket Resande Östergötland

12 visningar
Kontakt

​Telefon:

070-820 26 01

070-856 43 21

E-post:

eleonor.frankemo@hotmail.com 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Namn *

E-post *

Ämne

Meddelande