Språkseminarium på språkrådet 2019


För 11,e året i rad anordnade Språkrådet ett språkseminarium i språket romani chib.

Seminariet startade måndagen den 23/9 och slutade den 24/9.

Under två dagar tilldelandes de medverkande information som är aktuellt romer vad det gäller dess språk.


Förts så fick vi information om Språkrådet som myndighet och hur deras uppdrag ser ut, för det nationella minoritetsspråket romani chib.

Språkrådet har som mål att främja de fem romska gruppernas dialekter på olika vis.

Myndighetens har som ansvar bland annat, att ge råd i frågor som rör textskrivande, lexikon, språklitteratur, översättning av svenska begrepp etc.

De skall också utarbeta svensk-romska ordlistor inom olika samhällsområden och anordna språkvårdsseminarier.


Två projekt som Språkrådet gjort tillsammans med Institutet för språk och folkminne, presenterades av de som medverkat och arbetat i de två projekten.

Syftet med projekten har varit att bandinspela dialekterna för att bevara dessa till kommande generationer. De ljudinspelningar som gjorts är arkiverade på Institutet för språk och folkminne i Uppsala.

Projekten har rört språkgrupperna Kalé och Resanderomani. Det som blivit väldigt tydligt i dessa projekt är hur språkets situation ser ut för dessa två grupper.

Båda gruppernas dialekter är starkt hotade och akuta insatser måste göras omgående för att dessa inte skall försvinna helt.

Ett seminarium eller konferens efterfrågades kring enbart dessa dialekter som skall ha som fokus att komma överens om olika arbetsmetoder för att revetalisera språken.


Sedan fick vi höra föredrag från romer från Makedonien och hur arbetet med romani chib ser ut där. Om du vill höra ett av dessa föredragen så kan du klicka HÄR


Just nu arbetar Språkrådet med att fastställa skrivregler i Romani chib.

Man presenterade hur arbetetmodellen ser ut.

Romani chib har endast varit ett talspråk tidigare men börjar mer och mer bli ett skriftspråk. Därför är det viktigt att det finns skrivregler att följa när man skall utrycka sig i skrift i romani, precis som alla andra språk gör. Språkrådet räknar med att skrivreglerna skall vara klara under 2020.


Tankar och ideer från deltagarna under dagarna tilldelades Språkrådet. En utav dessa var att de modersmålslärare som var på plats efterlyste en plattform eller ett forum där dessa kan träffas och utbyta erfarenheter och stötta varandra i deras arbetet. I dagsläget finns det ingen plattform där dessa kan mötas, som det finns i övriga modersmåls språk.


Detta var en sammanfattning av språkseminariet på Språkrådet 2019.


Allt gott// Eleonor Frankemo


9 visningar
Kontakt

​Telefon:

070-820 26 01

070-856 43 21

E-post:

eleonor.frankemo@hotmail.com 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Namn *

E-post *

Ämne

Meddelande